Reklamácia objednaného tovaru

Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chyby sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby. Pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby. Vyplňte prosím tiež Reklamačný formulár, ktorý pošlite spolu s tovarom. Reklamačný formulár môžete využiť svoj, prípadne náš je voľne k dispozícii. Sťahujte ho v spodnej časti stránky

Reklamovaný tovar zasielajte na uvedenú adresu: CARERO s.r.o., Jablunkov 994, 739 91 Jablunkov, Česká republika. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie hradíme my. U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol – vyplnený formulár ) s informáciou k reklamácii.

V prípade, že k reklamácia dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená v termíne. Vždy je nutné tento doklad dodať spoločne s tovarom, aby sme hneď mohli reklamáciu riešiť.

Ponúkame tiež službu zvozu reklamovaného tovaru. Tento zvoz je spoplatnený čiastkou 5 €. V prípade, že máte záujem o vyzdvihnutie reklamácie, kontaktujte nás na info@slonikovo.sk. Všetky zásielky, ktoré budeme od zákazníka vyzdvihovať musia byť správne zabalené a nesmú presahovať maximálne požadované parametre spoločnosti Geis.

Možné maximálne parametre:

  • Jeden kus = jedna zásielka
  • hmotnosť zásielky do 50 kg
  • 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 3 m

Pre jednotlivé rozmery platí:

  • 80 cm šírka
  • výška 60 cm
  • 200 cm dĺžka

Základom správneho balenia je pevný, nepoškodený a najlepšie nový kartón. Akýkoľvek tovar vo vnútri kartónu je potrebné naozaj dobre zafixovať, aby sa nemohol pohnúť do akéhokoľvek smeru a poškodiť sa. Dôležité je myslieť aj na to, aby sa pri prevoze nepoškodil. Ak bude prepravná spoločnosť účtovať dodatočné náklady vo výške 10 € za nesprávne zabalenú spätnú zásielku, táto čiastka bude následne účtovaná zákazníkovi.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí tovaru).

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy. Na tieto poškodenia sa totiž nevzťahuje záruka výrobcu a je teda nutné ich reklamovať u prepravcu. Toto sa týka hlavne nábytku a plastového tovaru (napr. vedierka, vaničky, kočiariky pre bábiky, šmýkačky, a pod.). Dôrazne preto odporúčame vykonanie kontroly IHNEĎ po doručení. V prípade zistenia poruchy nás bezodkladne kontaktujte (najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!

Poškodený obal (škatule, tovar) prosím odfoťte, popíšte a zašlite nám na mail info@slonikovo.sk. Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.

  1. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
  2. Neodborným zaobchádzaním.
  3. Tovar bol poškodený živlami.
  4. Ak tovar bol podaný na reklamáciu neskoro tzn. výrobok, či tovar bol používaný i pri zistení chyby ďalej – nárok na reklamáciu zaniká.

UPOZORNENIE: Tovar na reklamáciu nie je možné posielať na dobierku!