Kontaktný formulár

NETICA s.r.o.

Horný val 37,
010 01 Žilina

IČO: 50 595 687
DIČ: 21 203 998 53

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 33978/R 

Číslo účtu: 2940128249/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4012 8249
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka